Webinar om claims 23. januar 2020 kl. 14

Publisert: 10. januar 2020

KLF inviterer medlemmer og handelen til kurs i retningslinjer for produktpåstander som trådte i kraft sommeren 2019.

Kurset egner seg for medarbeidere som ønsker innsikt i problemstillingene omkring blant annet «uten»-påstander og generell innføring i regelverket.

Kurset gjennomføres som webinar (i Teams) med mulighet for spørsmål og felles drøfting av problemstillinger. Alle som ønsker kan delta på egen pc eller mobil, og ingen spesielle programmer må installeres for å delta. Varighet cirka 1 time og kurset er gratis.

For å delta trenger vi kun e-postadresse. Send denne til post@klf.no