Villedende informasjon om sykliske siloksaner fra VG

Publisert: 22. mars 2016

Kosmetiske produkter i EU/EØS er underlagt et strengt regelverk som skal garantere sikkerheten til produktene for forbrukeren. Ikke bare må produsentene forholde seg til lister over tillatte/forbudte ingredienser, men i tillegg må eksperter gjøre en omfattende sikkerhetsvurdering av produktet og ingrediensene før det kan markedsføres.

Det er EUs Vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) som vurderer ingredienser som blir brukt i kosmetiske produkter og publiserer vurderinger av de enkelte ingredienser basert på den til enhver tid beste vitenskapelig kompetanse.
 
Når det gjelder sykliske siloksaner publiserte SCCS en vurdering sist år hvor konklusjonen var at det kunne brukes trygt i kosmetiske produkter. Unntaket var bodylotion, hårspray (aerosol) og generelt produkter hvor det er fare for at forbrukeren kan få større mengder i lungene. Det advares altså ikke generelt mot hudpleieprodukter med innhold av siloksan slik VG fremstiller det.
 

Bakgrunn
Da SCCS gjorde sin vurdering av D5 i bodylotion gikk de ut ifra at produktet inneholdt 92% D5. Ved å bare se på innholdsfortegnelsen kan man ikke se hvor mye D5 som er tilsatt. Ut ifra den informasjonen vi har brukes det vanligvis lavere konsentrasjoner enn 92% i hudpleieprodukter. Produsentene av disse produktene må selv vurdere sikkerheten ettersom det også er de som vet hvor høy konsentrasjon det er i produktet. Bare fordi ett stoff blir tilsatt ett produkt betyr ikke det automatisk at produktet er helseskadelig. For å bedømme om ett produkt er helseskadelig må man alltid ta hensyn til konsentrasjon. En grundig sikkerhetsvurdering foretas alltid og tar hensyn til dette.

Forbrukere i Norge skal være helt trygge når de kjøper kosmetiske produkter fra anerkjente merkevarer.

Ta kontakt med KLFs sekretariat om du har spørsmål i saken