Uttalelse vedrørende konserveringsmiddelet PHMB (Polyhexamethylene biguanide)

Publisert: 12. februar 2016

Kosmetiske produkter som selges i Norge har gjennomgått grundig sikkerhetstesting og følger et av verdens strengeste regelverk som implementerer EUs forordning nr. 1223/2009 i Norge. Kjøper du kjente merkevarer kan du derfor være helt trygg på produktenes sikkerhet.

Bakgrunn
PHMB har vært brukt sikkert som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter i over 25 år. Bruk av konserveringsmiddel er nødvendig for å sikre produktet mot utvikling av bakterier, mugg og sopp som ellers ville ødelegge produktet og kunne føre til skade på forbruker.


Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) ønsker å presisere at kosmetiske produkters sikkerhet er bransjens høyeste prioritet og skal vurderes i henhold til det felleseuropeiske regelverket som eksklusivt regulerer kosmetiske produkter (Kosmetikkforordningen som er implementert via den norske kosmetikkforskriften). I dette regelverket er PHMB oppgitt positivt i Bilag V som et tillatt konserveringsmiddel i begrensede mengder.

Drøftelser
PHMB har blitt diskutert i Europakommisjonen og i flere land. Årsaken til dette er at PHMB i et annet regelverk (kjemikalielovgivningen) har blitt klassifisert som et såkalt CMR emne som har innflytelse på hvordan PHMB kan brukes i kosmetikk.

EU Kommisjonens vitenskapelige komité SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) har nå ferdigstilt sin vurdering av PHMB og kommet frem til at en konsentrasjon på 0,1% er trygt i kosmetikk. Denne konsentrasjonen har fra før blitt brukt som maksgrense av kosmetikkindustrien. Derfor er kosmetiske produkter som inneholder PHMB trygge å bruke.

Ta kontakt med KLFs sekretariat om du har spørsmål i saken