Utfylling av påmeldingsskjema – definisjoner

Nedenfor finner du en beskrivelse av hva vi ønsker du skal legge inn av informasjon i påmeldingsskjemaet.

Begrunnelse: En kort og presis beskrivelse av produktet/produktserien/kampanjen.

Hvorfor er produktet en vinner: En kort og presis beskrivelse (overbevisende, vitenskapelig, dokumenterende osv. )

NB: Hvis produkt/produktserie er påmeldt i flere kategorier må tilpassede begrunnelser for hver av kategoriene angis.

Dører/utsalgssteder: Antall utsalgssteder i Norge, alternativt angivelse av kjeder, online osv.

Veiledende utsalgspris: Pris i norske kroner. Hvis det er en serie, så oppgi gjerne «fra-til»pris.

Tags: @tag og #hashtags – for leverandør, brand, produkt

Kontakt oss på post@klf.no hvis du har problemer med utfylling av skjema eller andre spørsmål vedr. påmelding av produkter.