TV2 hjelper deg – naturlig kosmetikk – kommentar

Publisert: 15. oktober 2021
Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) vil gi følgende kommentar til programmet TV2 hjelper deg som ble sendt 14. oktober 2021:

Dessverre er det ikke mulig å produsere et kosmetisk produkt som alle tåler og ingen noensinne vil reagere på. Dette gjelder uavhengig av om produktet inneholder naturlige eller syntetiske ingredienser. Sammenlignet med hvor mange millioner produkter som selges hvert år er dette likevel sjeldent. Hvis man likevel skulle reagere på et produkt bør man oppsøke lege og få undersøkt hvilken ingrediens man ikke tåler. Deretter kan man unngå produkter som inneholder denne ingrediensen ved å lese på innholdsfortegnelsen som finnes på alle produkter.

Kosmetiske produkter i Norge er underlagt et strengt regelverk som skal garantere sikkerheten til produktene for forbrukeren. Disse kravene gjelder ikke bare for det kosmetiske produktet, men også for alle ingrediensene som brukes i produktet. En kvalifisert ekspert skal dokumentere sikkerheten av både ingrediensene og selve produktet før det blir introdusert på markedet. Det skal tas særlig hensyn til hvordan produktet skal brukes. Dette kan for eksempel være konsentrasjonen av de enkelte ingredienser, hvor lenge produktet skal brukes, hyppigheten av påføring og hvor på kroppen produktet blir påført.

Kjøper du produkter fra anerkjente merkevarer kan du derfor være trygg på at produktene overholder regelverket inkludert de merkekrav som er.

KLF, 15. oktober 2021

Finn Rasmussen
adm.dir.