Stor enighet om palmeolje i hele bransjen

Publisert: 8. august 2016

Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) og Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) arrangerte den 22. juni et seminar hvor temaet var bruk av palmeolje i kosmetikk- og vaskemidler.

Seminaret viste at leverandørene, NGOs og handelen er veldig enige om hvordan vi skal sikre en sporbar og bærekraftig produksjon og bruk av palmeolje i fremtiden. Seminaret samlet nær 50 deltakere fra et bredt spekter av interessenter* inkludert medlemmer i KLF og VLF.

  • Vi er svært tilfreds med at så mange tok seg tid og anledning til på en åpen og grundig måte å debattere de vanskelige og globale utfordringene stadig økende avskoging av regnskog medfører. Våre bransjer er ikke de største brukerne av palmeolje, men vi tar like fullt på alvor at alle bransjer må gjøre det de kan for å sikre bærekraftig produksjon og utnyttelse av palmeolje sier adm.dir. i KLF/VLF Finn Rasmussen i en kommentar. Nettopp derfor har foreningene i lang tid anbefalt bruk av RSPO-sertifisert palmeolje til bruk i produktene som tilbys forbrukerne, avslutter Rasmussen.

 

Olof Holmer fra den svenske foreningen ga en oversikt over det svenske initiativ for bærekraftig palmeolje som startet i 2015 – se nærmere om dette på www.ktf.se.

Vemund Olsen fra Regnskogfondet orienterte om deres syn i saken. Etter Regnskogfondets mening burde bruken reduseres så langt råd er og produsentene av kosmetikk- og vaskemidler burde prioritere leverandører som kan garantere at palmeoljen er sertifisert og sporbar.

  • Om kosmetikk og vaskemiddelbransjene samler seg om strenge krav til palmeoljeleverandørene, kan de spille en viktig rolle i å bryte koblingen mellom palmeolje og regnskogsødeleggelse, sier Vemund Olsen. Regnskogfondet anbefaler bedrifter å slutte å bruke RSPOs Green Palm-sertifikater og som et minimum kreve RSPOs segregerte palmeolje fra sine leverandører.

 

Margareta Renström fra WWF Sverige gikk gjennom WWFs perspektiv på palmeoljeproduksjonen og hva som behøves for å drastisk minske de negative effektene. Europeiske foretak spiller en viktig rolle for å stille krav til omstilling til med holdbar palmeoljeproduksjon gjennom blant annet å aktivt støtte RSPO-ordningen.  

  • Vi opplevde at det var langt mer enighet enn uenighet blant deltakerne på seminaret. Ingen av aktørene anbefaler nå stans eller boikott av produkter med palmeolje og dette mener vi er rett vei å gå, sier Finn Rasmussen. Det viktige fremover er at alle krefter står samlet om å sikre en sporbar og bærekraftig produksjon av palmeolje. Det er den eneste farbare veien å gå for å sikre både regnskogen og økonomien til de landene som lever av dette, avslutter Rasmussen.

 

Rachel Barre fra L’Oréal og Line Vikersveen fra Orkla Home & Personal Care orienterte også om deres palmeoljestrategi for fremtiden. Begge selskaper arbeider hardt og målrettet for å nå målet om sporbar og bærekraftig palmeolje innen kort tid. 

KLF og VLF vil nå igangsette et prosjekt bygget på det svenske initiativet for bærekraftig palmeolje i samarbeid med norsk handel og interesserte parter.

*Fra norsk dagligvarehandel deltok både Norgesgruppen ved Unil AS og Coop. Fra apotek deltok NMD og Boots Apotek. Fra NGOs deltok Fremtiden i våre hender, Nordisk miljømerking, Regnskogfondet og WWF Norge/Sverige.