Solkremtester

Publisert: 20. juni 2022

Jevnlig foretar aktører såkalte «tester» av solkrem med bedømmelser for eksempel i form av «smileys» eller rangering. Denne gangen er det Forbrukerrådet som har utført en deklarasjonstest på en rekke solkremer på det norske markedet.

I undersøkelsen ser de bl.a. etter miljøskadelige stoffer, stoffer som kan gi allergi og kjemikalier som de mener er mistenkt hormonforstyrrende. Denne type deklarasjonstester sier ingenting om produktenes sikkerhet.

For å vurdere dette må man se på både konsentrasjonen av ingrediensene, samt hvilken og hvor stor del av kroppen man bruker produktet på. Kosmetiske produkter skal sikkerhetsvurderes før de selges og denne vurderingen tar hensyn til konsentrasjon av ingrediensene som blir brukt, og eksponeringen – hvor og hvor mye – forbrukeren utsettes for.

Kosmetikkregelverket setter strenge regler for hvilke ingredienser som kan brukes i produktene og i hvilke konsentrasjoner. Ettersom undersøkelsen ikke kan se eller vurdere konsentrasjonen av stoffene som står oppført på produktet, kan de heller ikke uttale seg om noe er trygt eller ikke.

Doser, doser, doser…

Alt vi får i oss av mat og drikke inneholder stoffer som kan være farlige i store mengder (eller høye doser). F.eks. så inneholder epler, bananer, blomkål osv. helt naturlig formaldehyd. Formaldehyd er klassifisert som kreftfremkallende. Likevel er ikke disse frukt- og grønnsakene kreftfremkallende. Hvorfor? Fordi DOSEN er så lav at den lille mengden man får i seg av formaldehyd helt enkelt skilles ut enten i avføring eller urin.

Derfor: En god/dårlig vurdering av de enkelte stoffene man finner i innholdsfortegnelsen uten å kjenne dosen, er ikke mulig. Forbrukerrådets «test» og rangering og klassifisering av solkrem i undersøkelsen er uten vitenskapelig grunnlag og nytteløs som veiledning for forbrukerne.

KLF anbefaler i likhet med norske myndigheter at forbrukerne velger solbeskyttelsesprodukter som beskytter mot både UVA- og UVB-stråling. Velger du produkter fra kjente merkevarer kan du være trygg på at produktene er sikre og leverer det de lover.

Les mer om solbeskyttelse her.