Solkrem og sikkerhet

Publisert: 2. juni 2015

I forbindelse med medieoppslag rundt sikkerheten til solkrem, ønsker KLF å gi følgende informasjon:

Loven beskytter deg
Kosmetiske produkter er produsert i henhold til et svært strengt internasjonalt regelverk. Regelverket setter høye krav til produktsikkerhet og sikrer forbrukerne trygge produkter.  Regelverket fornyes stadig ettersom ny kunnskap blir tilgjengelig gjennom omfattende forskning og samarbeid mellom industri og myndigheter. Det er forbudt å selge solkremer som kan medføre helsefare ved normal bruk.

Hva bør du velge?
Kjøper du solbeskyttelsesprodukter fra kjente merkevarer kan du være trygg på at disse både gir tilstrekkelig beskyttelse i forhold til oppgitt faktor og at de er trygge i bruk.

Har du allergi?
Da kan du enkelt sjekke innholdet i produktet ved å lese på pakningen. Alle kosmetiske produkter inneholder full innholdsdeklarasjon.

Hormonforstyrrende – eller?
Enkelte hevder at stoffer man finner i blant annet solkremer kan være skadelige. Når regelverket utvikles baseres dette på faglige råd fra de fremste vitenskapelige eksperter som finnes. De mener at det ikke er grunn til en slik bekymring. Les mer her.

”Føre var”-holdning – javisst!
Industrien tar ingen sjanser når det gjelder forbrukerens sikkerhet. Derfor er det tatt høyde for en ”føre var”-holdning i de sikkerhetsvurderinger som gjøres før et produkt settes på markedet. Usikkerhetsfaktorer som enkelte er bekymret for er altså tatt hånd om. Når et produkt settes på markedet skal det ikke medføre noen som helst fare for helseskade ved normal og påregnelig bruk.

Bruk av stoffer i nanoform
På samme måte som bruk av alle andre stoffer må en kvalifisert sikkerhetsvurdering gjennomføres som dokumenterer trygg bruk også for stoffer i nanoform. EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) bedømmer titandioksid i nanoform som trygt å bruke som solfilter. Det anbefales derimot ikke brukt i produkter hvor det er fare for å puste inn betydelige mengder av produktet. Etter det vi kjenner til vil produkter med en manuell pumpefunksjon ikke medføre en slik risiko (i motsetning til for eksempel aerosoler). Les mer her.

Det er altså ingen problem?
Det største problemet med solbeskyttelse er at forbrukerne enten ikke anvender det eller påfører det i for små mengder! Gode solvaner er viktig, smør deg ofte – minst hver halvannen time, oftere hvis du svetter og/eller bader.

Les mer om solbeskyttelse her.

 

Ved spørsmål ta kontakt med

KOSMETIKKLEVERANDØRENES FORENING
Finn Rasmussen
Adm.dir
finn.rasmussen@klf.no
22 99 22 70