Tips om riktig lagring og bruk av kosmetiske produkter

Tar du hensyn til noen grunnleggende råd kan du øke levetiden for dine kosmetiske produkter betydelig:

 • Les nøye bruksanvisningen som følger med produktet inkludert eventuelle advarsler og anbefalinger om bruk og lagring
 • Åpne produktet først når det skal brukes, og husk å lukke beholderen etter bruk
 • Bruk opp påbegynte produkter innenfor anbefalt tidsrom.
  (se f.eks symbolet  som betyr 12 måneder etter at produktet er åpnet første gang)

 

 • Unngå å lagre kosmetiske produkter i direkte sollys, ekstrem varme (f.eks. radiator), ekstrem kulde, dashbord på biler o.l.
 • Oppbevar produktene dine tørt og gjerne kjølig (ikke iskaldt)
 • Bland aldri ut eller fortynn produktene med andre produkter dersom dette ikke er angitt i bruksanvisning eller lignende
 • Påfør kosmetiske produkter med rene hender eller en ren spatel
 • Hold rene alle objekter som kommer i direkte kontakt med kosmetikk. Vask regelmessig svamper til make-up, spatler og pensler grundig med såpe, vaskemiddel eller mild shampoo. La dem tørke helt før du tar dem i bruk igjen.
 • Vær varsom med å dele dine personlige kosmetiske produkter med en annen person. Mascara er like personlig som tannbørste og tannkrem!

  Hvis du har spørsmål eller trenger råd kan du alltid spørre produsent, distributør eller importør av produktet. Navn og adresse til disse står skrevet på emballasjen. Når du kontakter produsenten/distributør/importør er det nyttig å ha for hånden batchkoden eller datokoden som står trykket på emballasjen. Dette gjør at produsenten raskt kan få tilgang til all relevant informasjon om ditt produkt.