Produkter sendes til juryen

Alle påmeldte produkter må sendes direkte til jurymedlemmene. I tillegg sendes et ekstra eksemplar til KLF. Fristen er 17. februar.

  • Klikk her for adresseliste til jurymedlemmene 
  • Vi ber om at f.eks. foundation sendes i farger som passer det enkelte jurymedlem. Dette vil gjøre det lettere for dem å vurdere produktet. Bilder av jurymedlemmene finner du i adresselisten.
  • Det er anledning til å sende juryen lenker eller skriftlig informasjon om påmeldt produkt enten til post@klf.no for videresending, eller direkte til e-postadresser som fremgår av adresselisten
  • Skulle dere ha problemer med å få sendt produktene innen 17. februar, vennligst gi oss beskjed til oss via post@klf.no