Hva er parabener?

Parabener er betegnelsen på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler i kosmetikk, matvarer og legemidler. De holder produkter fri for bakterier, mugg og sopp som ellers ville ødelegge produktet og kunne føre til skade på forbruker.

Den utbredte bruken i kosmetikk skyldes at parabener er lite allergifremkallende sammenlignet med andre konserveringsmidler. De er blant de mest brukte konserveringsmidlene med en utmerket sikkerhetshistorie etter å ha vært i bruk i mer enn femti år.

Parabener, som finnes naturlig i planter og dyr i tillegg til å være kjemisk fremstilt, er godkjent for bruk som konserveringsmidler i det felleseuropeiske kosmetikkregelverket som også gjelder her i Norge.

Europakommisjonens egen komité av uavhengige eksperter, Vitenskapskomiteen for Forbrukersikkerhet (SCCS) har flere ganger utstedt offisielle uttalelser som bekrefter at det er trygt å bruke parabener i de konsentrasjonene som er tillatt.

Mange forbrukere er unødig blitt skremt av artikler som påstår at parabener er hormonforstyrrende. Bakgrunnen for dette er en studie på rotter som viser en svak hormonlignende effekt. Denne effekten er mellom ti tusen og en million ganger svakere enn naturlige østrogener og 100 ganger svakere enn phytoøstrogener som man finner naturlig i bl.a. soja og linfrø. SCCS har også sett på dette og kommet frem til at de konsentrasjonene som er tillatt i dag, er trygge for forbrukeren.

Mer informasjon om Parabener: