Palmeolje i kosmetikk og hygieneprodukter

Forbrukerinformasjon

Oppfordring til leverandører og norsk handel

Leverandører, produsenter og handelen inviteres med dette til å delta i et felles initiativ for en langsiktig omlegging til mer bærekraftig produsert, sertifisert og sporbar palmeolje i både kosmetikk og vaskemidler.

Deltakerne i initiativet forplikter seg til at minst 90 % av all palmeolje og palmekjerneolje brukt i sin portefølje er sertifisert som RSPO Mass Balance eller bedre innen 2020.

Initiativet er utformet på en måte som gjør at alle aktører, store som små, kan delta i prosjektet.

Vi understreker at dette er minimumsmål for bransjen og vi oppfordrer alle aktører til å tilstrebe økt innsats i henhold til RSPOs sertifiseringsordning så snart de er klare for dette.

Vi håper så mange som mulig tegner seg for deltakelse i initiativet som for øvrig er gratis. Deltakelse gjøres ved å returnere intensjonserklæringen som kan lastes ned på denne siden.

Intensjonserklæring: