Palmeoljeinitiativ

Publisert: 10. november 2017

Den felleseuropeiske bransjeforeningen for kosmetikkindustrien Cosmetics Europe kunne nylig meddele at det mellom 2012 og 2017 har vært en nedgang på 97,6% i bruken av mikroplast i kosmetiske produkter.

Forekomst av mikroplast i hav og vassdrag er et stort problem som med rette har fått stor fokus de siste årene. Forskning tyder på at det meste av små plastpartikler i havene kommer fra nedbryting av større plastmaterialer (såkalt sekundærkilde). Hvor mye dette utgjør er svært vanskelig å estimere, men man har regnet ut at det vil være i størrelsesorden 10.000 – 20.000 tonn hvert år. I tillegg til dette havner ca 8000 tonn mikroplast årlig i miljøet (primærkilde), hvor den største kilden er fra slitasje fra bildekk. Disse tallene gjelder bare for Norge og er hentet fra Mepex-rapporten fra 2014 som ble utarbeidet på oppdrag av Miljødirektoratet.

I debatten som foregår i media blir gjerne kosmetikk fremhevet som en betydelig kilde. Dette er ikke riktig. Ifølge Miljødirektoratet utgjør mikroplast fra kosmetikk 40 tonn hvert år. Av disse blir 90% renset ut i avløpsrenseanlegg, slik at 4 tonn til slutt ender opp i hav og vassdrag. Kosmetikk som primærkilde utgjør altså maksimalt 0,5% av det totale utslippet.

Selv om bidraget til plast i havet fra kosmetiske produkter er marginalt sammenlignet med andre områder ønsker kosmetikkindustrien å ta ansvar for å få dette fjernet. Kosmetikkindustrien har derfor anbefalt alle produsenter å fase ut bruken av mikroplast i produkter som skylles av kroppen og i tannpasta innen 2020. Veldig mange produsenter har allerede faset ut denne bruken eller er i ferd med å gjøre dette.

En undersøkelse, gjennomført av Cosmetics Europe i 2017, har vurdert effekten av disse frivillige bransjetiltakene. Resultatet av denne undersøkelsen viser at bruk av mikroplast i kosmetiske peeling – og rengjøringsprodukter ble redusert med 97,6% mellom 2012 og 2017.

Det er mange som nå ønsker ett forbud mot mikroplast i kosmetikk. Etter vår kunnskap vil et forbud i Norge eller Europa ha svært liten effekt siden industrien allerede gjennom frivillige tiltak har tatt hånd om dette.

Ved spørsmål ta kontakt med sekretariatet.

Kilder:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M321/M321.pdf

https://www.cosmeticseurope.eu/news-events/over-97-plastic-microbeads-already-phased-out-cosmetics-cosmetics-europe-announces

https://www.cosmeticseurope.eu/files/3714/7636/5652/Recommendation_on_Solid_Plastic_Particles.pdf