Palmeolje i kosmetikk og hygieneprodukter

Først publisert: 30. januar 2015

Sist redigert: 5. september 2016

Kosmetikkindustrien støtter alle tiltak som bidrar til en bærekraftig produksjon av palmeolje, og har i lang tid oppfordret til kun å benytte sertifisert og sporbar palmeolje i produktene.

Bransjen anbefaler medlemskap i foreningen RSPO. Foreningen arbeider for å fremme vekst og bruk av bærekraftig palmeolje gjennom hele forsyningskjeden og har også representanter fra blant annet WWF i styrende organer. Systemet med sertifisering fra RSPO er ikke perfekt, men en RSPO-sertifisering er mye bedre enn ingenting og vil på sikt forhåpentligvis løse de utfordringer dette har skapt for regnskog i enkelte områder.

Utover dette er det opp til den enkelte produsent å ta stilling til valg av råvarer for sammensetning i sine produkter.


Nærmere informasjon om palmeolje

Palmeolje kommer fra frukten av oljepalmen (Elaeis guineensis), mens palmekjerneoljen blir hentet fra kjernene i frukten. Oljen blir normalt delt opp i en rekke forskjellige stoffer med forskjellige egenskaper og oftest vil disse stoffene bli brukt i ferdige produkter. Palmeoljen er en av de mest produserte vegetabilske oljene på verdensbasis, med Indonesia og Malaysia som de største produsentlandene.

Selv om palmeolje er en mer bærekraftig kilde for vegetabilsk olje enn andre oljevekster, er det berettiget bekymring for at den økende etterspørselen av palmeolje for mat, biodrivstoff og forbrukerprodukter kan føre til rask og dårlig håndtert utvidelse av palmeoljeproduksjon som igjen fører til alvorlige miljømessige og sosiale konsekvenser.

Å bytte ut palmeolje med andre vegetabilske oljer kan virke som en god løsning, men det ville faktisk føre til lignende – om ikke enda større – miljømessige konsekvenser. Oljepalmen er nemlig veldig produktiv. Den gir anslagsvis 6 -10 ganger høyere avkastning av olje per hektar land sammenlignet med alternative vekster. Dette gjør at bruk av palmeolje ikke bare er fordelaktig økonomisk sett, men også at utbytting av palmeolje med andre vegetabilske oljer vil medføre risiko for at mer skog vil måtte bli omgjort til jordbruksland.

Samtidig er det ikke alltid mulig å bytte ut palmeolje med andre oljer, på grunn av palmeoljens unike egenskaper. Bruk av andre oljer ville ikke gi produktene den samme tekstur og smak som man har med palmeolje.

Snarere enn å jobbe mot en boikott av palmeolje, som bare vil flytte den globale etterspørselen til andre vegetabilske oljekilder – og dermed øke presset på andre skoger, er derfor den beste løsningen å se etter produkter som inneholder bærekraftig palmeolje. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-sertifiseringen ble stiftet i 2004. Sertifiseringsordningens formål er å fremme bruk av bærekraftig produksjon av palmeolje og at dette skjer på en måte som sikrer både miljø- og samfunnshensyn. Cosmetics Europe, den europeiske bransjeorganisasjonen, oppfordrer sine medlemsbedrifter til å følge prinsippene og kriteriene til RSPO.

Mer informasjon om palmeolje og RSPO-sertifisering: