OM OSS

Kosmetikkleverandørenes forening

KLF er foreningen for produsenter og importører av kosmetikk for norsk forbruk. De gir råd og veiledning til våre medlemmer og handelen i saker av felles interesse for hele kosmetikkbransjen i Norge. Medlemskap i KLF innebærer også medlemskap i Bransjerådet for kosmetikk og hygiene. Bransjerådet driver blant annet utadrettet opplysningsvirksomhet om bransjen og dens produkter. Utarbeidelse av opplysningsmateriell, kursvirksomhet og bransjeintern opplæring er eksempler på Bransjerådets virksomhet.

Kosmetiske produkter som selges i Norge skal være trygge å bruke. Et strengt regelverk skal garantere sikkerheten til produktene for forbrukeren. Les mer om sikkerheten til kosmetiske produkter i Norge her.

Nærmere opplysninger om medlemskap fås ved henvendelse til KLFs sekretariat.

KLF ble startet i 1945, og har kontorer sentralt i Oslo. KLF har 22 medlemmer (januar 2021) som står for ca 3/4 av bransjeomsetningen. Oppdatert medlemsliste finner du her.

KLFs formål er å ivareta medlemmenes felles interesser på alle aktuelle områder, og oppnå best mulig rammebetingelser for omsetning av bransjeproduktene i Norge.

Sekretariatet består av en kvalifisert stab som driver det daglige arbeidet for foreningen.

Historie

Historien fra 1945 frem til i dag er penneført av tidligere direktør (i 43 år), Ingrid Standal. I både en forkortet versjon og en fullstendig versjon gis det oversikt over KLFs virksomhetsområder. Det er utferdiget en versjon av KLFs historie i bokform. Denne kan fritt bestilles fra post@klf.no.

Historien viser at KLF har evnet å fornye seg i tråd med endringene som skjer i samfunnet. Dette vil vi fortsette med også i fremtiden! Vi takker alle KLFs medlemmer for tilliten som er vist oss, og ikke minst takk til Ingrid Standal for utrettelig innsats for bransjen gjennom svært mange år.

God lesning!

Sekretariatet

Finn Rasmussen

Administrerende direktør

Mobil: +47 93 40 51 75
Telefon: +47 22 99 22 70

E-post: finn.rasmussen@klf.no

Ann Cathrin Trætli

Administrasjonssekretær

Telefon: +47 22 99 22 70

E-post: ann.cathrin.traetli@klf.no

Heidi Hveem Holtestaul

Prosjektleder Look good feel better

Mobil: +47 45 04 68 66
Telefon: +47 22 99 22 70

E-post: heidi@lgfb.no