Nominasjons- og vinnerlogo

Vi vil tilby de nominerte å kjøpe en nominasjonslogo og vinnerne en vinnerlogo til bruk i sin markedsføring.

Når de nominerte innenfor hver kategori vil være klare ultimo mars, vil disse få tilbud om kjøp av nominasjonslogo til bruk i sin markedsføring.

4. mai kåres vinnerne av alle kategorier. Vinnerne vil da få anledning til å kjøpe en vinnerlogo som kan benyttes på all markedsføring.

Logoene kan brukes uten tidsbegrensning.