Merking av kosmetiske produkter

Innholdsdeklarasjon 

Alle kosmetiske produkter skal inneholde merking med angivelse av de kjemiske ingrediensene produktet inneholder. Noen personer kan være allergiske mot en eller flere av ingrediensene som brukes i kosmetikkprodukter. Merkingen skal hjelpe allergikere å identifisere og unngå de produkter de er allergiske mot.

Det ble i 1997 innført påbud om merking av alle kosmetiske produkter etter en felles europeisk standard som kalles INCI standarden. INCI står for ‘International Nomenclature of Cosmetic Ingredients’ og skal sikre en lik merking av de kjemiske ingrediensene på kosmetiske produkter i EU/EØS området. Det skal i dag være gjennomført fullstendig INCI-merking på alle kosmetiske produkter som selges i Norge.

Ingrediensene skal rangeres i synkende rekkefølge etter vekten på bestanddelene. Ingredienser som utgjør mindre enn 1% av volumet kan listes i tilfeldig rekkefølge.
Parfymerende sammensetninger skal angis med ordet «parfyme». Visse parfyme-stoffer kreves nevnt i vedlegg III av kosmetikkforordningen, og skal derfor være angitt på listen. Dette skal hjelpe duftallergikere med å identifisere produkter med stoffer de er allergiske mot. Fargestoffer blir oppgitt med egen fargekode (f. eks. CI 15580) ved å sette +/- foran fargekoden(e) angis at produktet kan inneholde dette fargestoffet. Hvis et produkt inneholder nanomaterialer, så skal «nano» stå i parentes etter stoff-betegnelsen i ingrediens-listen.


Holdbarhetsmerking

Alle kosmetiske produkter skal merkes med en holdbarhetsdato. Denne skal informere forbrukeren om hvor lenge produktet, under egnede forhold, vil opprettholde sin funksjon fram til.
Et produkt som har en holdbarhet på mindre enn 30 måneder skal enten merkes med «Best før» eller symbolet det skal opplyses produktet om produktet minimumsholdbartid etterfulgt av dato.

Hvis produktet har en minste holdbarhet på mer enn 30 måneder, skal det merkes med hvor lenge etter åpning produktet er trygt og kan brukes. Disse opplysningene skal angis med symbolet fulgt av tidsrommet.