Mattilsynet har publisert nye anbefalinger for bruk av vitamin A i kosmetiske produkter

Publisert: 30. juni 2014

Mattilsynet har publisert nye anbefalinger for bruk av vitamin A i kosmetiske produkter

Mattilsynet har kommet frem til at trygg bruk av vitamin A (heretter kalt «RE» for retinolekvivalenter) sikres ved at de ikke anvendes i høyere konsentrasjon enn 0,15 % RE i ansikts- og håndkrem og ikke mer enn 0,05 % RE i body lotion. Bruk av vitamin A i kosmetiske produkter er ikke regulert i EU. KLF har orientert Cosmetics Europe i saken.

Norge har tidligere, før EUs nye kosmetikkforordning trådte i kraft 11. juli 2013, hatt en nasjonal bestemmelse som ikke tillot mer enn 0,3 % RE i noe kosmetisk produkt. Den anbefalte maksimale brukskonsentrasjonen er nå altså blitt ytterligere senket av Mattilsynet. Dette har de kommet frem til på grunnlag av 2 risikovurderinger som VKM har utført på oppdrag fra Mattilsynet. Les de to risikovurderingene på VKMs sider: her og her.

den første VKM-rapporten konkluderer de at man ved å bruke kosmetiske produkter som inneholder vitamin A, kan man overskride det øvre tolerable inntaksnivået for dette stoffet. Kroppen trenger vitamin A for å fungere, men disse stoffene har også toksiske egenskaper. For høyt inntak av vitamin A kan føre til negative helseeffekter.

den andre VKM-studien konkluderer de med at retinolkonsentrasjoner på rundt 0,075 % og høyere kan gi irritasjon i huden.

Mattilsynet er i tillegg bekymret for utsatte grupper, som for eksempel kvinner med økt risiko for benskjørhet etter overgangsalderen. For å gjøre disse oppmerksom på at de bør begrense sin bruk av kosmetikk som inneholder vitamin A, mener Mattilsynet at den beste måten sikre disse forbrukerne på vil bestå i advarselsmerking av produktene.

Mattilsynet vil fremme disse synspunktene i sammenheng med Europakommisjonens arbeid med sikte på regulering av vitamin A-bruken i kosmetikkforordningen. Anbefalingen kan leses her.