Statistikk fra KLFs medlemmer

KLF utarbeider oversikt over medlemmenes omsetning 2 ganger per år

Det utarbeides både merke- og firmanøytral totalstatistikk over omsetning i faghandel, dagligvare, apotek og direktesalg samt oversikt over omsetning i parfymerifaghandelen per merke (såkalt seriestatistikk). Utdrag av statistikkene finnes under. Interesserte bes ta kontakt med KLF for nærmere informasjon om kjøp av statistikker.

NB! Alle tall er netto tall eks. mva. og rabatter o.l. basert på medlemmenes innsalg til handelen. 


Seriestatistikk (tall er oppgitt i mill. kr):

Totalstatistikk, merke- og firmanøytral (tall i tusen kr netto eks. mva):