KLF 75 år

Publisert: 21. desember 2020

Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) har markert at det er 75 år siden foreningen ble stiftet. Normalt ville vi avholdt en stor bransjesamling i denne anledning, men 2020 har ikke vært året for slike tilstelninger. 

KLF har mange og lojale medlemmer som til sammen og hver for seg sørger for at vi har en seriøs bransje i Norge som tar hensyn til både forbrukere, handelen og forholdet til myndighetene. Medlemmer av KLF leverer produkter av høyeste kvalitet med hensyn til både helse- og miljøvurderinger.

KLF som bransjeforening bruker mye ressurser for å sikre medlemmenes mulighet for å produsere og importere kosmetiske produkter til det norske markedet. KLF har med sin lange historie bevist hvor viktig det er for leverandører å stå sammen i et fellesskap som KLF representerer. 

Historien fra 1945 frem til i dag er penneført av tidligere direktør (i 43 år), Ingrid Standal. I både en forkortet versjon og en fullstendig versjon gis det oversikt over KLFs virksomhetsområder. 

Historien viser at KLF har evnet å fornye seg i tråd med endringene som skjer i samfunnet. Dette vil vi fortsette med også i fremtiden! Vi takker alle KLFs medlemmer for tilliten som er vist oss, og ikke minst takk til Ingrid Standal for utrettelig innsats for bransjen gjennom svært mange år.

God lesning!

Jon Tveit
Styreleder

Finn Rasmussen
Adm.dir

Oslo, 21. desember 2020

F.v.: O.r. sakfører I.C. Hench var KLFs første sekretær. Her fotografert på Park Hotel Sandefjord ved KLFs 25-årsjubileum i 1970. Bilde 2: Tidligere tiders produksjon virker fremmed for oss i dag. Bilde 3: Nyansatt leder for Hygienerådet Ingrid Standal i 1970 på kontoret på St. Olavsplass 3, Oslo.