Kategoriplassering

Vurdér nøye hvilken kategori(er) du mener ditt produkt hører hjemme i. Nedenfor finner du generelle kriterier for alle kategorier, info om kategoriinndeling og kategorispesifikke faglige tilleggskriterier. Det er anledning til å melde på samme produkt i flere kategorier. 

Hovedkriterium alle nominasjoner:

Kategorivekst og kommersiell suksess via innovasjon innen produkt, design eller markedsføring. Juryens faglige bedømming skal også telle med/vektlegges.

Generelle kriterier alle kategorier: 

  • Produkt/mediekampanje må være lansert i Norge i løpet av 2022
  • Produkt bør være en nylansering – ikke en relansering eller en direkte videreføring av allerede eksisterende produkt

 
Kategoriinndeling:

Innenfor ansiktspleie, kroppspleie, hårprodukt, makeup og årets lansering angir leverandør kategori med alternativene PREMIUM/LUXURY eller AFFORDABLE:

  • Premium/Luxury er typisk produkter som selges med personlig veiledning (tidligere benevnt «selektiv distribusjon») og har et høyere prisnivå enn affordable.
  • Affordable er typisk produkter som selges uten personlig veiledning (tidligere benevnt «bred distribusjon»).

Juryen kan foreta endring av påmeldt kanal for produkter der dette anses som riktig.


Faglige tilleggskriterier for den enkelte kategori:

Dameduft
Vurderes ut ifra duft, innovasjon og nyskaping. Flakong og presentasjonsform vil telle med i helhetsvurderingen av produktet.

Herreduft
Vurderes ut ifra duft, innovasjon og nyskaping. Flakong og presentasjonsform vil telle med i helhetsvurderingen av produktet.

Makeup2 kategorier: Premium/luxury og Affordable
Inkluderer både rene produktlanseringer og sesongkolleksjoner. I begge tilfeller gjelder kriteriene at produktene må stå for nyskaping og innovasjon, samtidig som de er anvendelige og vurderes i henhold til konsistens og kvalitet.

Ansiktspleie – 2 kategorier: Premium/luxury og Affordable
Vurderes ut ifra innovasjon og nyskaping, men også ut ifra virkning i henhold til gitte løfter og produktets konsistens/anvendelighet i forhold til påføring/bruk.

Spesialprodukt ansiktspleie– 2 kategorier: Premium/luxury og Affordable (NY)
Vurderes ut ifra innovasjon og nyskaping, men også ut ifra virkning i henhold til gitte løfter og produktets konsistens/anvendelighet i forhold til påføring/bruk.

Skjønnhetsprodukt apotek (NY)
Vurderes ut ifra innovasjon og nyskaping, men også ut ifra virkning i henhold til gitte løfter og produktets konsistens/anvendelighet i forhold til påføring/bruk.

Kroppspleie – 2 kategorier: Premium/luxury og Affordable
Vurderes ut ifra innovasjon og utvikling av segmentet. Virkning i henhold til gitte løfter og produktets konsistens teller med.

Hårprodukt affordable
Vurderes ut ifra innovasjon og anvendelighet.

Hårprodukt pleie premium/professional
Vurderes ut ifra innovasjon og nyskaping, men også ut ifra virkning i henhold til gitte løfter og produktets/seriens konsistens/anvendelighet i forhold til påføring/bruk.

Hårprodukt styling premium/professional
Vurderes ut ifra innovasjon og nyskaping, men også ut ifra virkning i henhold til gitte løfter og produktets/seriens konsistens/anvendelighet i forhold til påføring/bruk.

Årets mediekampanje
Dette er en kategori som omfatter både tradisjonelle og nye medier. Juryen vil vektlegge følgende kriterier når årets kampanje skal bedømmes:

  • Kreativitet og nyskapning. Beskriv målgruppen og hensikten med denne kampanjen. Beskriv videre hva som er nytt og/eller som skiller denne kampanjen ut fra mengden, det kan være selve utformingen, strategien, bruk av innsikt, kanal mix eller annet.
  • Gjennomføring. Hvordan har kampanjen blitt gjennomført og i hvilke medier?
  • Effekt av kampanjen. Beskriv effekten som er oppnådd som et resultat av denne kampanjen. Kan være alt fra omdømme, respons, kjennskap, salg eller andre positive resultater


Årets lansering –2 kategorier: Premium/luxury og Affordable
Vurderes ut fra hvor vellykket lanseringen har vært både kommersielt og i forhold til budskap, innovasjon og nytenkning. I denne kategorien har også juryen anledning til å nominere egne kandidater.

Årets innovasjon
Vurderes ut fra produktets nyskapning, bruk av ny teknologi og løsninger til det beste for forbrukerne. Det bør i tillegg være et nytt produkt som har bidratt til å endre kundeopplevelsen og gjort noe innovativt innenfor handelen.

Årets bærekraftpris
Vurderes ut fra produktets/seriens/merkets/firmaets prosjekter innenfor bærekraft. Kriterier som vektlegges er innovasjon, redusert CO2–avtrykk, sirkulærøkonomi, materialbruk, sosialt ansvar og dokumenterte resultater.

NCA hederspris
Dette en åpen klasse hvor juryen kårer et produkt (eller produktserie) som fortjener betegnelsen «en klassiker» – et produkt som har overlevd i den stadige strømmen av nye produkter og som fortsatt fortjener sin plass i varehyllene.
Alle kan nominere med en begrunnelse. Her er liste over tidligere vinnere av NCA hederspris.

Årets retailkampanje (NY)
Handelen inviteres til å sende inn forslag til kandidater med begrunnelse. Kategorien vurderes av KLFs styre som også kan foreslå kandidater. Gratis deltagelse. 

Last ned pdf av kriterier NCA 2023 her