Juryen - NCA 2019

Ingeborg Heldal

– sjefsredaktør, KK og KK.no

Britt Einarsen

– kategorisjef, NorgesGruppen

Nina Fredriksen

– markedsdirektør, VITA

Susanne Karlsson

– innkjøper, KICKS

Susanna Maensivu

– trade Market Manager, Fredrik & Louisa

Lise Østlund

– direktør Marked og Kundeinnsikt, Apotek 1 Gruppen

Ingrid Margrethe Lyngstad

– sortimentssjef, COOP

Finn Rasmussen

– adm. dir. KLF