Hvorfor bli medlem i Kosmetikkleverandørenes forening?

Publisert: 30. juni 2014

Er du importør eller produsent av kosmetiske produkter, bør du bli medlem i Kosmetikkleverandørenes forening (KLF).

Ved å bli medlem i Kosmetikkleverandørenes forening får du mange fordeler. Som eneste bransjeforening i Norge med spesialkompetanse innenfor kosmetikk- og hygieneprodukter, får du et unikt sted å henvende deg for alle spørsmål knyttet til import og omsetning av dine varer. Ditt firma vil være representert vis a vis myndigheter, media, forbrukere og andre med interesse for bransjen i aktuelle saker. Slike saker vil f.eks. være nytt og skjerpet regelverk i Norge og EU samt spørsmål omkring markedsføring. Sist men ikke minst vil ditt firma være representert på europeisk nivå gjennom KLFs medlemskap i Cosmetics Europe.

Som medlemmer av foreningen kan opptas alle selskaper som driver leverandørvirksomhet av kosmetikk for norsk forbruk som sin hovedaktivitet. Leverandører som i tillegg driver og/eller har eierinteresser i grossist/detaljistvirksomhet av noe omfang kan eventuelt også tas opp som medlemmer, men kan ikke velges inn i KLFs styre. Søknad om medlemskap avgjøres av Styret.

KLF har lang fartstid i å arbeide for et regelverk som gjør at omsetning av både innenlandsk produserte varer og import av ferdige varer skal gå så enkelt som mulig. Leverandører av KLF opplever at et bransjefellesskap gjennom KLF lønner seg av mange grunner. Tilgang til relevant bransjestatistikk, løpende informasjon om stadige endringer i regelverket som regulerer produktene, bistand i enkeltsaker og håndtering av fellessaker som skaper publisitet omkring bransjeproduktene er bare noen av fordelene medlemmene tar del av.

KLF samarbeider nært med både nordiske søsterorganisasjoner og den europeiske kosmetikkindustriens fellesorganisasjon Cosmetics Europe.

Medlemsavgift for medlemskap i KLF er todelt og består av en fast medlemsavgift til KLF (pr. tiden kr. 1000,- pr år) samt et bidrag til Bransjerådet for kosmetikk og hygiene basert på omsetning og et grunnbidrag. Grunnbidraget er for tiden kr. 6500,- pr år. I tillegg betaler man etter firmaets/grupperingens årlige omsetning en promillesats i disse intervallene: Omsetning 0-47 mill – 1,9 promille. Omsetning mellom 47-73 mill – 1,2 promille. Omsetning 73-170 mill – 0,6 promille.  I tillegg faktureres medlemmene for hovedstatistikk to ganger i året, for tiden kr. 2.000,- pr. halvår.

Ta kontakt med KLFs sekretariat for ytterligere opplysninger om medlemskap og fordeler.

Les mer om KLF her.

Les mer om Cosmetics Europe her.