Deklarasjonstester sier ikke noe om produktenes sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

I Danmark har Forbrugerrådet Tænk Kemi nylig gitt ut en test av dufter som nå blir omtalt i norske medier. KLF har følgende kommentar til denne og lignende tester:

Jevnlig foretar aktører såkalte «tester» av kosmetiske produkter med bedømmelser for eksempel i «anbefalt», «ikke anbefalt». Denne gangen er det Forbrugerrådet Tænk Kemi i Danmark som har utført en deklarasjonstest på en rekke dufter som også er på det norske markedet. I undersøkelsen ser de bl.a. etter visse stoffer som de mener er uønskede i kosmetikk. Denne type deklarasjonstester sier ingenting om produktenes sikkerhet.

For å vurdere dette må man se på både konsentrasjonen av ingrediensene, samt hvilken og hvor stor del av kroppen man bruker produktet på. Kosmetiske produkter skal sikkerhetsvurderes før de selges og denne vurderingen tar hensyn til konsentrasjon av ingrediensene som blir brukt, og eksponeringen – hvor og hvor mye – forbrukeren utsettes for. 

Kosmetikkregelverket setter strenge regler for hvilke ingredienser som kan brukes i produktene og i hvilke konsentrasjoner. Ettersom undersøkelsen ikke kan se eller vurdere konsentrasjonen av stoffene som står oppført på produktet, kan de heller ikke uttale seg om noe er trygt eller ikke. 

Doser, doser, doser…

Alt vi får i oss av mat og drikke inneholder stoffer som kan være farlige i store mengder (eller høye doser). F.eks. så inneholder epler, bananer, blomkål osv. helt naturlig formaldehyd. Formaldehyd er klassifisert som kreftfremkallende. Likevel er ikke disse frukt- og grønnsakene kreftfremkallende. Hvorfor? Fordi DOSEN er så lav at den lille mengden man får i seg av formaldehyd helt enkelt skilles ut enten i avføring eller urin. 

Derfor: En god/dårlig vurdering av de enkelte stoffene man finner i innholdsfortegnelsen uten å kjenne dosen, er ikke mulig. Forbrukerrådet Tænk Kjemis «test» og rangering og klassifisering av dufter i undersøkelsen er uten vitenskapelig grunnlag og nytteløs som veiledning for forbrukerne.