Bruk av konserveringsmiddelet methylisothiazolinone (også forkortet MIT eller MI) blir faset ut i produkter som blir værende på huden

Publisert: 28. august 2015

Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) noterer stadig medieoppmerksomhet omkring bruken av Methylisothiazolinone (MIT/MI). Dette er et konserveringsmiddel som blir brukt bl.a. i kosmetiske produkter i tillegg til en rekke andre industriprodukter.

Dette konserveringsmiddelet ble erklært trygg i bruk av EUs vitenskapskomite på området i 2004. Noe senere ble stoffet også offisielt tillatt å bruke i kosmetikk som ett av flere positivt listede konserveringsmiddel i EUs kosmetikkforordning.


Bakgrunn

Konserveringsmidler blir brukt for å forhindre bakterie- og soppvekst og spiller derfor en viktig rolle for å sikre at et produkt er trygt å bruke og ikke medfører helsefare. Ofte brukes en kombinasjon av tillatte konserveringsmidler for å oppnå ønsket effekt.  Alle kosmetiske produkter på markedet i EU/EØS må i tillegg ha gjennomgått en konkret sikkerhetsvurdering før det blir markedsført.


MIT/MI – allergi

I årene som fulgte introduksjonen av dette nye stoffet ble det etterhvert registrert en forhøyet risiko for allergiske reaksjoner ved bruk av «leave-on» produkter (produkter som blir værende på huden – f. eks. body lotion) som inneholder MIT/MI. Industrien ble derfor i fellesskap enig om å starte utfasing av MIT/MI i disse produktene i slutten av 2013. Kosmetikkprodusentene satte dermed i gang tiltak for å erstatte dette stoffet med andre konserveringsmidler i denne produkttypen. Den Europeiske vitenskapskomiteen SCCS kom i 2014 frem til at MIT/MI ikke er trygt i kosmetiske leave-on produkter og det er nå derfor kommet et forbud mot MIT/MI i slike produkter. Dette forbudet er vedtatt og implementert i det norske kosmetikkregelverket og gjelder fra og med februar 2017.


Ikke registrert økt fare for allergi i alle produkttyper

Kosmetikkindustrien har ikke registrert økning i reaksjoner for produkter som vaskes/skylles av eller i produkter for håret – såkalte «rinse-off» produkter. SCCS har foreslått å senke tillatt konsentrasjon fra 100 ppm til 15 ppm i disse produktene.

KLF følger nøye dette arbeidet og samarbeider med norske ansvarlige myndigheter og den europeiske bransjen i dette arbeidet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Finn Rasmussen i KLF.