Kosmetikkbransjen ønsker å være bidragsyter til en bærekraftig utvikling

KLFs visjon er å støtte utviklingen av en nyskapende, bærekraftig, konkurransedyktig og respektert kosmetikkbransje i Norge.

KLF er medlem av en den felleseuropeiske bransjeorganisasjonen Cosmetics Europe som er engasjert i en rekke initiativer som støtter en bærekraftig utvikling:


Anbefaling vedrørende mikroplast

Forekomst av mikroplast i hav og vassdrag er et stort problem som med rette har fått stort fokus de siste årene. Ifølge Miljødirektoratet utgjør mikroplast fra kosmetikk 40 tonn hvert år. Av disse blir 90% renset ut i avløpsrenseanlegg, slik at 4 tonn til slutt ender opp i hav og vassdrag. Kosmetikk som primærkilde utgjør altså maksimalt 0,5 % av det totale utslippet. Den desidert største kilden til mikroplast er såkalt sekundærplast, som er større plastdeler (f.eks. plastsøppel) som brytes ned til mikroplast i havet.

Selv om bidraget til plast i havet fra kosmetiske produkter er marginalt sammenlignet med andre områder ønsker kosmetikkindustrien å ta ansvar for å få dette fjernet. Kosmetikkindustrien har derfor anbefalt alle produsenter å fase ut bruken av mikroplast i produkter som skylles av kroppen og i tannpasta. Veldig mange produsenter har allerede faset ut denne bruken eller er i ferd med å gjøre dette, senest ved utgangen av 2020.

Les mer her.


Miljøfotavtrykk av sjampo

EU-kommisjonen gjennomfører en pilot på produkters miljøfotavtrykk (PEF – product environmental footprint) som kommer til å påvirke fremtidige politiske forslag. Parallelt har Cosmetics Europe undersøkt miljøfotavtrykket til sjampo.

I forbindelse med resultatet av denne undersøkelsen ble det publisert en video hvor bransjen ønsker å øke offentlig oppmerksomheten vedrørende miljøfotavtrykket av sjampo og veilede hvordan bedrifter og forbrukere kan redusere denne miljøpåvirkningen.


Videoen kan du se under:


Bevaring av biologisk mangfold: tilgang til og bruk av genetiske ressurser (ABS)

Cosmetics Europe har, sammen med tre europeiske foreninger som representerer leverandører av kosmetiske ingredienser (EFfCI, IFRA og UNITIS), utviklet Best Practice for å etterkomme EU forordning 511/2014 om tilgang til genressurser og rettferdig fordeling av goder som stammer fra deres bruk (forkortet ABS – access and benefit sharing).

Cosmetics Europe har publisert to brosjyrer for kosmetikkindustrien i 2012 som skal være til hjelp for en bærekraftig utvikling i bedriften: